Skip to main content

Table 6 Top 20 phrases in o1 data

From: Terminology extraction from medical texts in Polish

Phrase C1/NC Full Nested
karta informacyjna leczenia szpitalnego ‘hospital treatment 185.60 116 0
information card’    
morfologia krwi ‘full blood count’ 124.00 155 4
wynik badania ‘examination result’ 114.04 118 27
masa ciała ‘body mass’ 107.82 122 17
stan ogólny ‘general condition’ 102.66 75 62
układ kielichowo-miedniczkowy poszerzony ‘widened pyelocalyceal system’ 102.17 55 0
pediatria ogólna ‘general paediatrics’ 93.60 117 0
oddział alergologii ‘allergy ward’ 93.60 117 0
kod pacjenta ‘patient code’ 92.80 116 0
USG jamy brzusznej ‘ultrasound of the abdominal cavity’ 92.14 66 10
lekarz prowadzący ‘attending physician’ 91.28 114 0
ordynator oddziału ‘head of hospital department’ 91.28 114 0
badanie ogólne ‘general examination’ 79.51 93 9
RTG klatki piersiowej ‘chest X-ray’ 78.14 52 12
nerka prawidłowej wielkości ‘kidney of normal size’ 74.81 59 0
pęcherzyk żółciowy prawidłowy ‘normal gall bladder’ 73.54 58 0
układ kielichowo-miedniczkowy ‘pyelocalyceal system’ 69.35 4 59
pęcherz moczowy wypełniony ‘filled bladder’ 62.56 42 11
klatka piersiowa ‘chest’ 58.80 1 87
badanie ‘examination’ 55.20 35 665