Skip to main content

Table 7 Top 20 phrases in surgical data

From: Terminology extraction from medical texts in Polish

Phrase C1/NC Full Nested
karta informacyjna leczenia szpitalnego ‘hospital treatment 1862.40 1164 1
information card’    
oddział chirurgiczno-urazowy ‘surgical and casualty ward’ 1332.80 833 0
badanie ogólne ‘general examination’ 1030.95 1170 112
wynik badania ‘examination result’ 964.56 1167 43
oddział chirurgii ‘surgical ward’ 943.26 1179 3
kod pacjent ‘patient code’ 931.20 1164 0
zalecenie lekarskie ‘medical recommendation’ 924.80 1156 0
zastosowane leczenie ‘applied treatment’ 735.22 919 1
odpływ pęcherzowo-moczowodowy ‘vesicoureteral reflux’ 678.09 124 317
pęcherz moczowy ‘bladder’ 662.48 325 525
wskaźnik protrombinowy ‘prothrombin ratio’ 609.60 762 1
stan ogólny dobry ‘good general condition’ 526.40 414 0
grupa krwi ‘blood group’ 520.80 649 4
USG jamy brzusznej ‘ultrasound of the abdominal cavity’ 511.34 377 51
układ kielichowo-miedniczkowy ‘pyelocalyceal system’ 508.30 67 267
karta informacyjna ‘information card’ 470.00 1 1173
wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy ‘vesicoureteral reflux’ 468.70 238 14
leczenie szpitalne ‘hospital treatment’ 466.40 0 1166
stan ogólny ‘general condition’ 430.81 222 422
nerka prawidłowej wielkości ‘kidney of normal size’ 410.84 324 1